Integritetspolicy

Spinkarp Gård & Spa värnar om din integritet och följer vid var tid lämplig lagstiftning samt denna personuppgiftspolicy.

Spinkarp Gård & Spa vill med denna policy visa när, hur och till vilket ändamål Spinkarp Gård & Spa hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation), en ny dataskyddsförordning inom EU, träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL) och ställer högre krav på tillämpning. Lagen handlar om privatpersonens rätt till sina egna personuppgifter och sin integritet samt hur dessa ska skyddas.

För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner för detta. Dessa rutiner gör det möjligt för de som kommunicerar med oss, våra anställda, och våra samarbetsparters, att utöva sina rättigheter.

NÄR BEHANDLAS MINA UPPGIFTER

Spinkarp Gård & Spa behandlar dina personuppgifter vid en eller flera av följande situationer:

  • När du gör bokningsförfrågan om en av Spinkarp Gård & Spas tjänster. Exempel när du gör en bokning i vårt spa, boende eller aktivitet genom mejl eller våra kontaktformulär.
  • Från personer eller företag som agerar å dina vägnar gällande köp av en av Spinkarp Gård & Spas tjänster. Det vill säga om någon gör en bokning i ditt namn eller företag som lämnar namnlista för kommande konferens och/eller företagsevent.
  • Via webbläsare och cookies när du besöker vår hemsida www.spinkarp.se.
  • När du väljer att prenumerera på Spinkarp Gård & Spas nyhetsbrev. Vår samarbetspartner www.galluswebb.se sammanställer och skickar ut våra nyhetsbrev. Gallus Webbyrå har vårt kundregister och följer GDPR. Gallus Webbyrå får inte använda uppgifterna på annat sätt än som skriftligen anvisas av Spinkarp Gård & Spa.

 
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS

Namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress & adress.

Du kan, enligt eget val, välja att ge Spinkarp Gård & Spa personuppgifter utöver de allmänna personuppgifterna som du bedömer kan ha betydelse, antingen av säkerhetsmässiga orsaker och/eller för att ge Spinkarp Gård & Spa möjlighet att skräddarsy och anpassa våra tjänster för dig. Dessa uppgifter kan gälla funktionsvariationer, allergi, medicinska tillstånd etc. Dessa uppgifter behandlas som känsliga personuppgifter. 

Bilder på personer på hemsida och i social medier för Spinkarp Gård & Spa används endast efter överenskommelse med den på bild berörde personen/personerna.

COOKIES

Den här sajten använder cookies. Läs mer i vår Cookie Policy.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Länkar till tredje part kan förekomma på vår webbplats. Dessa webbplatser skall ha sin egen integritetspolicy vilken du bör ta del av. Vi tar inte ansvar för innehållet på dessa webbplatser eller deras policies och ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

VAR SPARAS MINA UPPGIFTER

Var dina personuppgifter sparas beror på dess ändamål. Spinkarp Gård & Spa sparar en del av dina personuppgifter i våra interna system. Spinkarp Gård & Spa har upprättat interna regler och instruktioner om informationssäkerhet och behandling av dina personuppgifter samt kontinuerlig genomgång och rensning av register och information. Reglerna innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dina personuppgifter. Spinkarp Gård & Spa har även försäkrat sig om att respektive leverantör fullgör sitt ansvar och har ingått personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med de nya EU-reglerna för behandling av personuppgifter. Detta personuppgiftsbiträdesavtal säkrar och skyddar dina personuppgifter.
 
DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR BEHANDLING

Rättslig skyldighet – Spinkarp Gård & Spa kan komma att behandla och spara dina personuppgifter i enlighet med lag. Så som bokföringslagen, vilket kan innebära att Spinkarp Gård & Spa måste spara och hantera personuppgifter oavsett krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Legitima intressen – Behandlingen kan även göras för att Spinkarp Gård & Spa kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse. Detta kan innebära statistik, enkäter, intressebaserad marknadsföring. Detta görs i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse samt utveckling av Spinkarp Gård & Spas tjänster. 

DINA RÄTTIGHETER

Enligt persondataförordningen har du en rad rättigheter:

  • Rätt till information. Du har rätt att få information när Spinkarp Gård & Spa behandlar dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att vända dig till Spinkarp Gård & Spa och få dina felaktiga personuppgifter rättade.
  • Rätt till radering. Du har rätt att få de personuppgifter som Spinkarp Gård & Spa behandlar om dig raderade. Om du önskar bli raderad ur kundregister så raderar Spinkarp Gård & Spa alla uppgifter om dig som Spinkarp Gård & Spa inte enligt lag är skyldig att spara.
  • Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot GDPR har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Vi kan komma att ändra dessa policies som en följd av till exempel ändringar på vår webbplats. Se regelbundet över våra policies för att hålla dig informerad om hur vi behandlar dina uppgifter.

Spinkarp den 25 maj 2018

Ann-Marie Bengtson, Spinkarp Spa org.nr 520420-2468
Yngve Bengtson, Spinkarp Gård org.nr 501008-2039
Spinkarp 1
57398 Tranås
+46 140 52073, 52072
www.spinkarp.se
info@spinkarp.se